תקנות וחוקים

הובלת מטען

כנזכר בתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961 תקנה 85 לא יוביל אדם מטען ברכב, או עליו, ובעל רכב או מי שהשליטה עליו, לא יניח, ולא ירשה להוביל מטען, ברכב או,
עליו, אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות, וכאשר המטען אינו חורג…

הפעלת כלי רכב במפעלים

כנזכר בתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961 תקנה 579 "מפעל" משמע כל אחד מאלה: מיזם, עסק, תאגיד, או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב'…

שטח תפעולי

כנזכר בתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961 תקנה 95א "איזור רכב תפעולי" הוא איזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התימרור המקומית, תמרור א 43. האחד מציין כניסה לאיזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו; "מפקח על רכב תפעולי" הוא כל מי שרשות הרישוי מינתה, בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי; "רכב תפעולי" הוא רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באיזור רכב תפעולי…

הבטיחות שלכם היא המוניטין שלנו!


לקבלת פרטים ויעוץ אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 1-700-508-808

אפשר גם למלאות כאן את הפרטים, או לבקש פרטים נוספים במייל, נחזור אליכם בהקדם.

נגישות
Call Now Button