ריענון אחראי בטיחות לשינוע חומ"ס

זה כבר שנים רבות שרוב החומרים המסוכנים מובלים בעזרת משאיות, וכידוע הכבישים נעשים צפופים יותר ומסוכנים. המצב הזה דורש מהנהג רמת ידע ומיומנות גדולה יותר, ובפרט כאשר מדובר בשינוע חומרים מסוכנים.
יש מגוון סכנות שטמונות בהובלת חומרים מסוכנים. חלק מהתקלות נובעות מדליפה, אחסון לקויי, ותאונות בזמן השינוע, הפריקה, והטעינה. גם המצב הביטחוני נלקח בחשבון, ולכן יש גם לחוש לאירוע חבלני בסביבה שבה מאחסנים את החומרים המסוכנים.

כנזכר בתקנות שירותי הובלה, התשס"א – 2001 פרק חמישי, סעיף 23, בעל רישיון מוביל מסוג ג', ד', ז', ח' או מי שאחראי מטעמו על הובלה של חומרים מסוכנים, יעבור במידת הצורך השתלמות בנושאים הנוגעים להובלה. בנוסף לזה משרד התחבורה מחייב השתלמות (ריענון) אחת לשנתיים כתנאי לחידוש הרישיון.

המטרה
לחדד ולרענן את כללי הבטיחות, החל מסמכויות, חוקים, תקנות, טיפול בחומרים מסוכנים, והפעלת ציוד בטיחותי.

אוכלוסיית יעד
בוגרי קורס ממונה / אחראי על בטיחות ושינוע חומרים מסוכנים

משך הקורס
יום אחד.


שיטת הלימוד
הקורס כולל הרצאות אינטראקטיביות בליווי מצגות, הדגמות, סרטונים, ותרגול שוטף. ללומדים יינתנו חומרי עזר כתובים, בתחילת הקורס ובמהלכו.
תוכנית ההדרכה כוללת את הנושאים הבאים:
  • דיני תעבורה ונהלים
  • חומרים מסוכנים
  • אמצעי זהירות וכללי בטיחות מחייבים
  • שינוע נוזלים
  • השימוש באמצעי מגן ומטפי כיבוי אש
  • עזרה ראשונה
  • אחריות משפטית

הבטיחות שלכם היא המוניטין שלנו!


לקבלת פרטים ויעוץ אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 1-700-508-808

אפשר גם למלאות כאן את הפרטים, או לבקש פרטים נוספים במייל, נחזור אליכם בהקדם.

נגישות
Call Now Button