ריענון לאחראי בטיחות לשינוע חומ"ס

(תקנות שירותי הובלה, התשס"א -2001)
כיום, רוב החומרים המסוכנים מובלים במשאיות, בד בבד הכבישים נעשים צפופים ומסוכנים יותר, מכך נדרשת רמת בטיחות וידע מהנהג, השונה מנהיגה בשינוע מטענים לא מסוכנים.
הסכנות הטמונות בחומרים מסוכנים עשויות לנבוע מדליפתם, אם בשל תקלות הקשורות באחסונם ואם בשל תאונות בזמן שינוע, פריקה וטעינה. גורם נוסף הוא המצב הביטחוני הנוכחי והחשש לאירוע חבלני בסביבה שבה מאוחסנים חומרים מסוכנים.

תקנות שירותי הובלה, התשס"א -2001 פרק חמישי, סעיף 23, תחת הכותרת השתלמות : בעל רישיון מוביל מסוג ג', ד' , ז', ח' או מי שאחראי מטעמו על ההובלה, (אחראי על הניהול המקצועי) אחראי על הבטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים יעבור במידת הצורך, השתלמות בנושאים הנוגעים להובלה.
משרד התחבורה מחייב אחד לשנתיים השתלמות (ריענון) כתנאי לחידוש רישיונו

המטרה
לרענן ידע של כללי הבטיחות בכל השלבים החל מסמכויות , החוקים והתקנות, טיפול בחומרים מסוכנים בציוד בטיחות .אוכלוסיית יעד
בוגרי קורס ממונה / אחראי על הבטיחות לשינוע חומרים מסוכנים

משך הקורס
יום אחד הדרכה.


שיטת הלימוד
הקורס כולל הרצאות אינטרקטיביות בליווי מצגות, הדגמות סרטונים ותרגול שוטף. ללומדים יינתן חומר עזר כתוב, עם תחילת הקורס ובמהלכו וחומרים נוספים.תוכנית ההדרכה כוללת את הנושאים הבאים:
  • עדכון נוהלי משרד התחבורה.
  • דיון בנושאים מקצועיים שונים
  • אחריות משפטית

לקבלת פרטים ויעוץ ישיר למחלקת קשרי לקוחות 1-700-508-808

Call Now Button
נגישות