קורס רישיון נהיגה במלגזה

המלגזות הומצאו ופותחו כדי לפתור בעיות ספציפיות בתעשייה. המלגזה נועדה להרמה ,העברה ולהעמסה של מטענים מרוכזים, שמשקלם עולה על כושר ההרמה של אדם, ללא הגבלות מרחק ותחום.

המלגזות מצויות ברוב מפעלי התעשייה, במחסנים ובאולמות הייצור, ומשמשות להעברת
מוצרים גדולים וכבדים מתחנות העבודה או אליהן ולסידור תוצרת במחסנים.

מורכבותה של המלגזה יוצרת בעת הפעלתה, סיכונים לעובד ולסביבתו, בעיקר בזמן
טעינת או הנחת המוצרים / מטענים.

הפעלה נכונה של המלגזה בהתאם להוראות הבטיחות מצמצמת מאוד תאונות עבודה הצפויות כתוצאה מהפעלתה, ובכך חוסכת פגיעות בנפש וברכוש.

עד שנת 2006 הפעלה / נהיגת מלגזה מכל סוג ומשקל לא היה חייב כלל ברישיון נהיגה למלגזה, לאחר שנת 2006 משרד התחבורה / רשות הרישוי חייבה ברישיון נהיגה לכל סוג של מלגזה.

תקנה 39 א, (ח) לתקנות התעבורה
לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם קיבל הדרכה לפי תוכניתשאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה וניתן רישיון מאת רשות הרישוי.

מטרת הקורס
לתת כלים מקצועיים ולהכיר את כללי הבטיחות בכל השלבים החל מסמכויות הפעלה, החוקים והתקנות, העבודה מעשית בשטח והטיפול בציוד ייעודי זה והוצאת רישיון נהיגה למלגזות לפי החוק והתקנות ונוהל משרד התחבורה.

משך הקורס
2 ימי הדרכהתנאי קבלה הקבלה
1. על המועמד להיות מעיל גיל 18
2. בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, בדרגה B לפחות
3. להציג טופס רש"ל 18 למלגזה (בהיתר הרצוי) מתחנות הצילום של משרד התחבורה.שיטת הלימוד
הקורס כולל הרצאות אינטרקטיביות בליווי מצגות, הדגמות סרטונים ותרגול שוטף. ללומדים יינתן חומר עזר כתוב, עם תחילת הקורס ובמהלכו וחומרים נוספים.תוכניתהלימוד כוללת את הנושאים הבאים:
  • חוקים ותקנות
  • הוראות הנוהל
  • מושגי יסוד
  • היכר מלגזות
  • בטיחות ואחזקה
  • תרגול מעשי בהפעלת מלגזה תעשייתית וטלסקופית
  • מבחן עיוני ומעשי.

למסיימי הקורס בהצלחה יתווסף ברשיון הנהיגה – רשאי לנהוג במלגזה.
לקבלת יעוץ - ישיר למחלקת קשרי לקוחות 1-700-508-808

Call Now Button
נגישות