קורס רישיון נהיגה במלגזה

המלגזות הומצאו ופותחו במטרה לפתור בעיות ספציפיות בתעשייה. מטרתה של המלגזה להרים, להעביר, ולהעמיס מטענים מרוכזים, ללא הגבלת מרחק ותחום.

המלגזות מצויות ברוב המפעלים התעשייתים, במחסנים, ובאולמות הייצור, והם מסוגלות לבצע תפקידים מגוונים לרבות העברת מוצרים גדולים וכבדים מתחנות העבודה או אליהן, ואף סידור תוצרת במחסנים.

עם כל זאת המורכבות של המלגזה יוצרת, סיכונים לעובד ולסביבה שלו, בעיקר בזמן הטעינה והפריקה. הדרכה נכונה של המפעיל אמורה לצמצם את תאונות העבודה עד כדי אפס, וזאת כמובן בהתחשב בעובדה שהפעלת המלגזה נעשית בהתאם להוראות הבטיחות. כאשר הארגון משקיע בהדרכה מתאימה והשתלמות מספקת הוא חוסך לעצמו פגיעות יקרות בנפש וברכוש.

עד שנת 2006 הפעלה / נהיגה במלגזה מכל סוג ומשקל לא היה מצריך רישיון נהיגה מיוחד, אמנם לאחר שנת 2006 משרד התחבורה / רשות הרישוי החלו לחייב את המפעיל לשאת רישיון נהיגה לכל סוג של מלגזה.

תקנה 39 א, (ח) לתקנות התעבורה:
"לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם קיבל הדרכה לפי תוכניתשאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה וניתן רישיון מאת רשות הרישוי".


מטרת הקורס

לתת כלים מקצועיים ולהכיר את כללי הבטיחות בכל השלבים החל מסמכויות הפעלה, החוקים והתקנות, העבודה מעשית בשטח והטיפול בציוד ייעודי זה והוצאת רישיון נהיגה למלגזות לפי החוק והתקנות ונוהל משרד התחבורה.

משך הקורס

2 ימי הדרכה

תנאי קבלה הקבלה

1. על המועמד להיות מעיל גיל 18
2. בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, בדרגה B לפחות
3. להציג טופס רש"ל 18 למלגזה (בהיתר הרצוי) מתחנות הצילום של משרד התחבורה.

שיטת הלימוד

הקורס כולל הרצאות אינטראקטיביות בליווי מצגות, הדגמות, סרטונים, ותרגול שוטף. ללומדים יינתן חומר עזר כתוב, בתחילת הקורס ובמהלכו.

תוכנית הלימוד כוללת את הנושאים הבאים:

  • חוקים ותקנות
  • הוראות הנוהל
  • מושגי יסוד
  • היכר מלגזות
  • בטיחות ואחזקה
  • תרגול מעשי בהפעלת מלגזה תעשייתית וטלסקופית
  • מבחן עיוני ומעשי.

למסיימי הקורס בהצלחה יתווסף ברשיון הנהיגה – רשאי לנהוג במלגזה.
לקבלת יעוץ - ישיר למחלקת קשרי לקוחות 1-700-508-808

Call Now Button
נגישות