הדרכה / ריענון מפעילי מלגזות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999

מסירת מידע בדבר סיכונים
מחזיק / מעסיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום

השוני הנדרש בבטיחות בהפעלת מלגזה היא משימה ראשונה במעלה בכל תחום ואזור עבודה צפופים ומשתניםאשר טומנים בחובם סיכונים וסכנות אין ספור לעובד ולסביבתו, בעיקר בזמןטעינת או הנחת מוצרים ומטענים, מעבר לעובדת היותם כלי רכב החשופים לתאונות דרכים שונות, מדובר בכלים בעלי כוח הרס גבוה במיוחד, עובדה המוסיפה להם נקודות תורפה בטיחותיות רבות מנסיבות הלו מחייבת הטמעת הבטיחות והזהירות הכללית בתדירות מנימלית אחד לשנה.

מטרת הריענון / ההדרכה
לתת כלים ולהגדיר את כללי הבטיחות בכל השלבים החל מסמכויות הפעלה,חוקים והתקנות
 • לחזק את מודעות המפעיל לבטיחות ולסיכונים בהפעלת ונהיגת מלגזה.
 • ריענון / הכרת חוקי ותקנות הבטיחות והתעבורה בנושא.
 • הקניית ידע וכלים לשימוש נכון ומשכיל במלגזה.
 • ניתוח תאונה והסקת מסקנות.
 • ריענון וחידושים בסביבת עבודה.

שיטת הלימוד
הקורס כולל הרצאות אינטרקטיביות בליווי מצגות, הדגמות סרטונים ותרגול שוטף. ללומדים יינתן חומר עזר כתוב, עם תחילת הקורס ובמהלכו וחומרים נוספים.

תוכנית ההדרכה כוללת את הנושאים הבאים:

 • הפעלה בטוחה ושימוש נכון ונבון במלגזה ומודעות לבטיחות ולסיכונים
 • חוקים ותקנות.
 • מבנה ותכונות המלגזה.
 • מרכז הכובד.
 • סל הרמת אדם.
 • סיכונים פוטנציאלים, חומ"ס.
 • היגוי אחורי, כחצנטרפוגלי.
 • בדיקות ותחזוקה.
 • נהיגה והפעלה.
 • חידושים בתחום.
הערות :
ניתן להוסיף ולהתאים את עקרי ההדרכה לפי הצרכים ודרישות הלקוח.למסיימי ההשתלמות תינתן תעודה
ותק וניסיון בהמצאות צוות מקצועי העוסק יום יום בתחום – זה כל ההבדל

Call Now Button
נגישות