קורס הכשרה עבודה בגובה

הכשרה זו דנה בפרטי ההדרכה של עובדים בסולמות הכוללים : נהגים, מנהלים, אנשי רכש וספקים העוסקים במלאכה. הקורס מספק ידע בעבודה עם ועל סולמות במטרה למנוע תאונות עבודה והתאמת התכנית לנדרש בתקנות. תכנית הכשרה זו אינה באה כתחליף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים ותלולים), התשמ"ו –1986, אלא כתוספת.יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הנה הזמן המזערי והוא מחוייב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.

נושאים לבחירה עפ"י אופן העבודה

אוכלוסיית היעד: כל העוסק בעבודה המצריך עליה בגובה מעל שני מטר, ובמקום בו קיימת סכנת נפילה כגון : סולמות, קונסטרוקציות, גגות, תקרות ומשטחי עבודה אחרים בגובה.

 נושא

פירוט

הערות

מבוא חובה

סיכונים בעבודה על סולמות וסוגי סולמות.

דרישות בסיס כתנאי לשימוש בסולם

תקנים רלוונטיים ועיקרי הדרישות
א. חשיבות
ב. זיהוי סולם בעל אישור תקן

נקודות לבדיקה

בדיקות לכל חלקי הסולם.
איכות, טיב, פסילה.

התאמת סוג הסולם לייעודו

 אזור עבודה, גובה, צורך שימוש.

הצבת סולם נייד

בסיס, גובה, מכשולים

שיטה מעשית לקביעת זווית הטיה, ע"מ להקנות לסולם יציבות מרבית.

סוגי עבודות מותרות בעבודה על סולם

(סעיף 8 בתקנה)

עליה/ירידה מסולם נייד

לבוש, ציוד וכלים, ידיים.

עליה/ ירידה סולם מעל 4.5 מטרים

דרישות התקנות החדשות

עלייה וירידה מסולם קבוע

גובה הסולם, אמצעי טיפוס , אמצעי ריסון

פרק זה יילמד האם במפעל יש סולמות קבועים.

נושאים לבחירה עפ"י אופן העבודה

 נושא

פירוט

הערות

מבוא

סיכונים בעבודות גובה
סטטיסטיקה של תאונות
עקרונות יציבות ביסוס,
מומנטים וכוחות.

דרישות ייחודיות

מבנה הבמות וסוגים בדיקות תקופתיות מרחקי בטיחות מחשמל. שימוש ברתמות בטיחות ועיגון העובד.

הצבה נכונה

בדיקת אזור העבודה הוראות שימוש ובטיחות
גישה לנקודת עבודה
דרישות מהמפעיל/ איסורים.

קשר וסימני איתות

בין המפעיל לבין העובד שבסל, בדיקות והכנות לפני שימוש.

תרגול מעשי

הפעלה מלמטה ומהבמה
הרמה והורדה
חילוץ בזמן חירום

שיטת ההדרכה הדרכה עיונית ומעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
ביצוע ההדרכה- ע"י מדריך עבודה בגובה מוסמך על ידי משרד העבודה.

אוכלוסיית היעד :

כל העובדים בגובה מעל שני מטר כגון: נהגי מכליות/משאיות מנהלים, ספקים מחסנאים וכיוצ"ב. ובמקום בו קיימת סכנתנפילה .

עזרים טקטיים:

הלקוח – כיתה, לוח, כלי כתיבה.
מרצה – מחשב, ברקו, מקרן שקפים, מצגות, סרטים.

חברתנו תנפיק תעודה לכל משתתף על קיום ההדרכה על פי נושאים שנבחרו.
קבלת יעוץ ומידע ישיר למחלקת קשרי לקוחות 1-700-508-808

Call Now Button
נגישות