קורס רישיון נהיגה במכונה ניידת

ציוד מכאני הנדסי

הבטיחות בהפעלת כל ציוד מכאני הנדסי היא משימה ראשונה במעלה בכל תחום הנדסי. כלי ציוד מכאני הנדסי הינם כלים כבדים אשר טומנים בחובם סכנות אין ספור.
מדובר בכלים בעלי כוח הרס גבוה במיוחד,מעבר לעובדת היותם כלי רכב החשופים לתאונות דרכים שונות, עובדה זו מוסיפה להם נקודות בטיחותיות רבות.בשנת 2005 נכנסו לתוקפם תקנות תעבורה ( 179,180,181,182 ) שקבעו קריטריונים לנהיגה והפעלת מכונות ניידות. התקנות קבעו שיש חובה להחזיק ברישיון נהיגה בהתאמה למשקל המכונה הניידת האופינית .
מטרת הקורס
להכיר את כללי הפעלה ובטיחות של הכלי הנדסי , כמו כן עבודה מעשית בשטח והטיפול בציוד ייעודי זה.

שיטת הלימוד
הקורס כולל הרצאות אינטרקטיביות בליווי מצגות, הדגמות סרטונים ותרגול שוטף. ללומדים יינתן חומר עזר כתוב, עם תחילת הקורס ובמהלכו וחומרים נוספים.
תוכניתהלימוד כוללת את הנושאים הבאים:
עיוני בכיתת הדרכה:
 • דיני תעבורה
 • הכרת המכונה מבנה מנוע ומערכות
 • בטיחות בהפעלת הציוד והמכונה
 • תחזוקה וטיפולים
 • מבחן עיוני מסכם

מעשי באתר העבודה:

 • עקרון הנהיגה – כלי אופני, מחפרון , מוביל עפר
 • נהיגה והפעלה של הציוד הנלמד
 • טיפול ותחזוקה
 • מבחן – הפעלה ובטיחות

תנאי קבלה הקבלה

 1. על המועמד להיות בגיל 17
 2. בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, בדרגה 1 , B ,1 C
 3. להציג טופס רש"ל 18 בקשה ללמוד על מכונה ניידת מתחנות הצילום של משרד התחבורה.
משך הקורס
4 ימי הדרכה

למסיימי הקורס יתווסף ברישיון הנהיגה – רשאי לנהוג במכונה ניידת.
לקבלת פרטים נוספים ישיר למחלקת קשרי לקוחות 1-700-508-808

Call Now Button
נגישות