השתלמות מנהל מקצועי לרשיון מוביל מקוצר

חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997

ענף ההובלה במשאיות הנו אחד הענפים החשובים במשק הישראלי בהיותו המוביל הראשי של מטענים בפנים הארץ.
חלקן של המשאיות בהובלת מטענים בתחבורה היבשתית מהווה כ-95% מסה"כ הטונז' הכללי המובל.

ענף הפך בשנים האחרונות לאחת החוליות החשובות בשרשרת הייצור של כל ענפי המשק והשפעתו רבה על כלכלת המדינה בכללה.

לאור מקומו של הענף במשק הוחלט והוחל בהסדר הענף על ידי התקנות בדבר רישוי משרדי הובלה (בבודד ו/או בכמות מעל 5 משאיות) ובכל הקשור בזאת, חוק המוביל החדש מ-1997 והתקנות משנת 2001, בעיות ניהול מקצועי של חברות הובלה הן מיוחדות במינן ודורשות יותר ויותר כישורי התמחות, וידע מקצועי.

למרות גידול השימוש בשירותי ההובלה – מספרם של המנהלים אשר הוכשרו באופן פורמלי לכך, הוא קטן. יחד עם זאת, מקומו של הענף, ההון המושקע בו והצורך הגובר והולך בייעולו דורש ידע רב בשיטות ניהול מודרניות.

קורס זה להכשרת מנהלים מקצועיים למשרדי הובלה, בא למלא ולו חלקית, את החלל הקיים.

מטרת החוק
חוק זה בא להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי ובמתן שירות הובלה, ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה.

תנאים למתן רישיון מוביל
פרק ג': הסדרת שירותי הובלה (חוק שירותי הובלה)
הכשרה מקצועית מתאימה לפי סוג המטען וסוג הרכב המסחרי שלגביו מבוקש הרישיון;

למי מיועד הקורס
אדם שברשותו משאית ו/או עוסק ו/או מעונין לעסוק בשירות הובלה, בעצמו או באמצעות אחר.

תנאי קבלה
· תושב ישראל.
· בעל רישיון נהיגה תקף.
· ללא עבר פלילי.

מתכונת הקורס
64 שעות אקדמיות (16 מפגשים).שיטת הלימוד
הקורס כולל הרצאות אינטרקטיביות בליווי מצגות, הדגמות סרטונים ותרגול שוטף. ללומדים יינתן חומר עזר כתוב, עם תחילת הקורס ובמהלכו וחומרים נוספים.

תוכנית ההדרכה כוללת את הנושאים הבאים:

  • חוקים ותקנות (חוק שירותי הובלה, תפקיד מנהל משרד הובלה).
  • היבטים משפטיים (דיני עבודה ומסחר, דיני רישוי ותחבורה).
  • בטיחות.
  • ביטוח ושמאות.
  • יחסי אנוש.
  • תמחיר.
  • ביטוח.
  • חידושים בעולם הרכב והתובלה.
מה מקנה הקורס
תעודה למנהל מקצועי למשרד הובלה עד 5 משאית מורשת משרד התחבורה

לקבלת פרטים ויעוץ ישיר למחלקת קשרי לקוחות 1-700-508-808

Call Now Button
נגישות