קורס מקצועי למנהלי משרדי הובלה מורחב

ענף ההובלה במשאיות הינו אחד הענפים החשובים במשק הישראלי בהיותו המוביל הראשי של מטענים בפנים הארץ. חלקן של המשאיות בהובלת מטענים בתחבורה היבשתית מהווה כ-95% מסה"כ הטונז' הכללי המובל. ענף המשאיות הינו אחת החוליות החשובות בשרשרת הייצור של כל ענפי המשק והשפעתו רבה על כלכלת המדינה בכללה.

לאור מקומו של הענף במשק הוחלט והוחל בהסדר הענף על ידי תקנות ורישוי. בכל הקשור לחוק המוביל החדש מ-1997 והתקנות משנת 2001, בעיות ניהול מקצועי של חברות הובלה הן מיוחדות במינן ודורשות יותר ויותר כישורי התמחות, וידע מקצועי.

למרות גידול השימוש בשירותי ההובלה – מספרם של המנהלים אשר הוכשרו באופן פורמלי לכך, הוא קטן. יחד עם זאת, מקומו של הענף, ההון המושקע בו והצורך הגובר והולך בייעולו דורש ידע רב בשיטות ניהול מודרניות.

קורס זה להכשרת מנהלים מקצועיים למשרדי הובלה, בא למלא ולו חלקית, את החלל הקיים.

מתכונת הקורס

כ-240 שעות לימוד, כולל עבודת גמר.

תנאי הקבלה

על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:
· גיל 25 שנים ומעלה
· הינו תושב ישראל
· הינו בעל רישיון נהיגה במשאית או אוטובוס – שלוש שנים לפחות.
· הינו בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתפקיד ניהולי בשטח הובלה מטענים.
· איננו בעל עבר פלילי אשר לדעת הוועדה יש בו משום פסילתו מהשתתפות בקורס – חייב בקבלת תעודת יושר.
· השכלה של 12 שנים לפחות (על סמך תעודות מוכרות על פי הגדרת משרד החינוך).
· על המועמד לעמוד בבחינות כניסה.
· על המועמד לעמוד בפני וועדת קבלה אשר תאשר מועמדותו במידה וימצא צורך בכך.

מטרות הקורס

מטרת הקורס למנהלים מקצועיים למשרדי הובלה הוא להקנות ידע בסיסי בשטחים הבאים:
· ניהול וארגון משרד הובלה
· חשבונאות פיננסית וניהולית
· חוק שירותי הובלה, תקנות הובלת חומרים מסוכנים
· בטיחות בהובלת מטענים
· ביטוח.

שיטת הלימוד

הקורס כולל הרצאות אינטרקטיביות בליווי מצגות, הדגמות סרטונים ותרגול שוטף. ללומדים יינתן חומר עזר כתוב, עם תחילת הקורס ובמהלכו וחומרים נוספים.

תוכנית ההדרכה כוללת את הנושאים הבאים:
1. ניהול וארגון

 • ארגון וביצוע עבודות וסידור עבודה
 • שיטות שכר ועלותן
 • יחסי אנוש
 • המחשב ככלי לניהול
 • מערכת מידע
 • מדיניות אחזקת רכב
 • שיווק
 • בקרת איכות

2. חשבונאות – תמחיר – מימון

 • מבוא לחשבונאות
 • ניתוח דו"חות כספיים
 • האינפלציה והשפעתה על דוחות כספיים
 • תמחיר ושימוש לקביעת מחירי הובלה
 • בעיות במימון משרדי הובלה

3. חוקים – ביטוח

 • חוק שירותי הובלה 1997
 • תקנות שירותי הובלה 2001
 • תקנות הובלת חומרים מסוכנים
 • ביטוח כלי רכב, סחורות במעבר, ביטוח המשרד ועובדיו
 • חוקי תעבורה ורישוי
 • דיני עבודה ומסחר

4. בטיחות

 • בטיחות בהובלה ברכב כבד
 • אבטחת המטען
 • אימון במגרש החלקה
 • תפקידי קצין הבטיחות.

למסיימי הקורס בהצלחה תינתן תעודת גמר מורשת משרד התחבורה.
קורס זה מאושר על ידי משרד התחבורה, עונה על תנאי הקורס המקצועי המחייב בקבלת כתב הסמכה שבתקנות לרישוי משרדי הובלה.

Call Now Button
נגישות