Categories for מאמרים

צמיגים

Published by

מחקר בארה"ב אחד מתוך 20 תאונות נגרמות בשל צמיגים לקויים ,מפני שלא רק שהנהגים לא מודעים לתפקידו של הצמיג ואיך... View Article

נהיגת קיץ

Published by

בתקופת הקיץ מחייב לתת הדעת בנהיגה   הקיץ מאופיין בעיקר במזג אוויר הגילויים העיקריים של מזג אוויר המפריעים לנהיגה הם... View Article