סיכום שנתי לשנת 2020

Leave your thoughts

נתונים עדכניים וסטטיסטיקה

 • השנה נהרגו 302 בני אדם, 53 הרוגים פחות משנה שעברה, מה שמשקף ירידה של 15% בהרוגים משנת 2019.
 • מספר ההרוגים השנה הוא הנמוך ביותר מאז שנת 2013 ומסמן ירידה של 12% מהממוצע בשנים 2013-2019. ירידה זו מהווה המשך של מגמת ירידה בשנים האחרונות, אך היא מוסברת גם באמצעות השפעת הקורונה, כפי שיוסבר בהמשך.
 • במספר התאונות הקטלניות ישנה ירידה של 11.2%. עיקר הירידה נרשמה במרחב הבינעירוני, בעוד שמספר ההרוגים במרחב העירוני נותר דומה ל-2019.
 • בכל טווחי הגילים נרשמה ירידה במספר ההרוגים למעט האוכלוסייה המבוגרת של בני 65 ומעלה, שם נראתה עליה של 3% בנפגעים בהשוואה ל-2019, עליה זו גם משתקפת בהיפגעותה של האוכלוסייה הבוגרת כהולכי רגל ב-23% יותר משנה שעברה.
 • חלקם של ההרוגים בקרב רוכבי אופנועים ממשיך לטפס: 2018-14%, 2019-18%, 2020-23%.
 • בגזרת האופניים והקורקינטים: השנה נהרגו 5 רוכבי אופניים רגילים (לא חשמליים) לעומת 18 הרוגים ב-2019, בעוד שבאופניים חשמליים נהרגו השנה 20 רוכבים לעומת 16 בשנת 2019. רוכב קורקינט חשמלי אחד נהרג השנה, לעומת שני רוכבים בשנה שעברה.
 • בעולמות הרכבים הכבדים (אוטובוס ומשאית מעל 3.5 טון) נרשמה ירידה מרשימה של 19% הרוגים במעורבות אוטובוסים וירידה של 24% בכמות ההרוגים במעורבות משאיות.
 • בדומה לשנים עברו, 76% מההרוגים בתאונות דרכים הינם גברים לעומת 23% נשים.
 • בשנת 2020 החודש הקטלני ביותר הוא חודש אוגוסט, היום הקטלני ביותר בשבוע הוא יום חמישי, והשעות הקטלניות ביותר במהלך היום הן 18-19 בערב.

בואו נדבר על הקורונה. חטיבת המידע והמחקר של הרלב"ד מבארת איך הסגרים השפיעו על תאונות הדרכים בישראל, מי נפגע פחות בזמן הסגרים, באיזה מגזר נרשמה עליה במספר ההרוגים בזמן הסגרים, ואיך השתנו הגורמים לתאונות בתקופת הסגר. כל התשובות כאן:

שלוש הערות חשובות:

 1. הסגר הראשון: 15.3-29.4. הסגר השני: 18.9-18.10.
 2. לשם עריכת השוואה רב שנתית בשיעור תאונות הדרכים צריך לדעת מהי הנסועה (מספר הקילומטרים שסך כל כלי הרכב נסעו במהלך השנה), ומאחר שנתונים אלו יתקבלו מהלמ"ס רק באמצע השנה הבאה נשענו בהכנת המחקר על נתוני צריכת הדלק (בנזין וסולר) של משרד האנרגיה בהשוואה ל-5 השנים הקודמות.
 3. נתוני ההשוואה להלן מתייחסים להשוואה בין נתוני הסגרים לבין נתוני ממוצע של תקופה מקבילה 5 שנים אחורה (2015-2019).
 • מספר הרוגים בזמן סגר הראשון היה גבוה בהשוואה לתקופה המקבילה ב-5 השנים הקודמות. ביחס הרוגים  לקילומטר נסועה (בתחשיב על פי צריכת דלק) עמד בזמן הסגר הראשון על 7.3 הרוגים למיליארד ק"מ נסועה, כאשר הממוצע לתקופה המקבילה בשנים 2015-2019 עמד על 5.2.
 • בסגר הראשון חלה ירידה של 52% בצריכת הבנזין, וירידה של 35% בצריכת הסולר, ועם זאת ירידה של רק 20% במספר ההרוגים ו55% במספר הפצועים קשה.
 • בסגר השני חלה ירידה של 18% בצריכת הבנזין ו-8% בצריכת הסולר, אולם חלה עליה של 4% בהרוגים בזמן זה וירידה של 4% בלבד במספר הפצועים קשה בתקופה זו.
 • בסגר הראשון נרשמה ירידה קלה בלבד במספר התאונות החמורות (בהן היו פצועים קשה והרוגים), וירידה משמעותית במספר התאונות הקלות.  בסגר השני לא חל שינוי במספר התאונות החמורות וירידה קלה בלבד בתאונות הקלות.
 • חודש אוגוסט היה הקטלני ביותר בעשור האחרון, על אף שלא הונהגו בו הגבלות משמעותיות על שוק העבודה ועל המסחר.
 • 43% מההרוגים בתקופת הסגר הראשון ו-34% מההרוגים בסגר השני הם מהחברה הערבית (שחלקם באוכלוסייה הוא 21%). בסגר הראשון חלה עליה של 18% בהיפגעות האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים. בסגר השני חלה עליה של 7% בהיפגעות בחברה הערבית.
 • בתקופת הסגר השני ⅔ מהתאונות הקטלניות היו במרחב העירוני ושליש אחד בתחום הבינעירוני לעומת התקופה המקבילה ב-5 השנים האחרונות בהן רק שליש מהתאונות הקטלניות היו במרחב העירוני לעומת ⅔ במרחב הבינעירוני.
 • סוגי התאונות בסגרים: בסגר ראשון חלה עליה של כ-10% בתאונות העצמיות לעומת ירידה של 10% בפגיעת כלי רכב בהולך רגל. מגמה זו המשיכה גם בסגר השני אם כי באופן פחות בולט.
 • גילי הנפגעים בסגרים: בסגר הראשון חלה ירידה בהיפגעות של כ-6% בהיפגעות של בני 45 ומעלה בהשוואה ל-5 השנים האחרונות, לעומת עליה דומה של נפגעים בגילי 15-24. בסגר השני חלה ירידה של כ-7% בהיפגעות בני 65+ לעומת עליה של כ-5% בקרב בני 25-44. על אף הסגרים בני ה-65+ סיימו את השנה עם עליה בהיפגעות כפי שניתן לראות בחלק הראשון של סיכום הנתונים.
 • היפגעות לפי סוג משתמש דרך. בסגר הראשון חלה ירידה של 12% בהיפגעות הולכי רגל ועליה בנפגעים על אופנועים, בסגר השני חלה ירידה של 5% בלבד בהיפגעות הולכי רגל לצד עליה של 8% בהיפגעות רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים.
 • לסיכום: ניתן לראות כי בשנה מיוחדת זו נתוני תאונות הדרכים אכן הושפעו מהמגבלות שהוטלו במדינה עקב הקורונה, ובתוך כך גם על היקף תאונות הדרכים. היקף זה ירד אך ניתוח מדוקדק של תקופות הסגרים מצביע על כך כי היקף התאונות החמורות, בדגש על תאונות קטלניות לא ירד באותו יחס לירידה בצריכת הדלק (כהשלכה לאומדן גס של הנסועה).

Categorised in:

This post was written by

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות
Call Now Button